Spot prices

$ 19,450.00
LME price: tin 25.00 (0.13%) November 19, 2018

LME price: tin

Name LME price: tin
Units 1 ton
Region The whole world

Statistics: LME price: tin

Period November 16, 2018 - November 19, 2018
Price $ 19,450.00 (November 19, 2018)
Change, % (1P) 25.00 ( 0.13%%)

Chart: LME price: tin (2012-01-03 - 2018-11-19)