Spot prices

$ 5.26
Salmon Price 0.03 (0.64%) November 30, 2020

Salmon Price

Name Salmon Price
Units 1 kg
Region The whole world

Statistics: Salmon Price

Period October 31, 2020 - November 30, 2020
Price $ 5.26 (November 30, 2020)
Change, % (1P) 0.03 ( 0.64%%)

Chart: Salmon Price (1980-01-31 - 2020-11-30)