Spot prices

$ 6.04
Salmon Price 0.30 (5.14%) February 28, 2021

Salmon Price

Name Salmon Price
Units 1 kg
Region The whole world

Statistics: Salmon Price

Period January 31, 2021 - February 28, 2021
Price $ 6.04 (February 28, 2021)
Change, % (1P) 0.30 ( 5.14%%)

Chart: Salmon Price (1980-01-31 - 2021-02-28)