Spot prices

$ 255.69
Tea Price 1.69 (0.67%) November 30, 2020

Tea Price

Name Tea Price
Units 100 kg
Region The whole world

Statistics: Tea Price

Period October 31, 2020 - November 30, 2020
Price $ 255.69 (November 30, 2020)
Change, % (1P) 1.69 ( 0.67%%)

Chart: Tea Price (1980-01-31 - 2020-11-30)